Một loại tiền điện tử để trao đổi tín dụng ảo từ các diễn đàn và trang web


Mở cánh cửa cho tín dụng, nghiệp lực, điểm, danh tiếng của bạn với thế giới

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi tạo tiền điện tử an toàn
Hướng dẫn trang web của bạn thành công


BBSCoin là một loại tiền điện tử được thiết kế để trao đổi tín dụng ảo. Cho dù đó là tiền ảo thu được trong các diễn đàn, điểm bạn thu thập được trên các trang web hoặc nghiệp do đồng nghiệp của bạn đưa ra. BBS coin cung cấp một cầu nối cho nó đến thế giới rộng lớn hơn.

MUỐN TÌM HIỂU THÊM?

Thông tin chi tiết

NHẬN BBSCOIN NGAY BÂY GIỜ!

Hệ sinh thái

Theo chúng tôi!


Twitter

BBSCoin Twitter

Discord

BBSCoin Discord

English 日本語 中文 한국어 русский

Medium

BBSCoin Medium

Pinterest

BBSCoin Pinterest

Github

BBSCoin Github

BBSCoin©2020 BBSCoin Foundation, Originally designed by Blackrock Digital LLC. Maintained by Alojaré