Một loại tiền điện tử để trao đổi tín dụng ảo từ các diễn đàn và trang web


Mở cánh cửa cho tín dụng, nghiệp lực, điểm, danh tiếng của bạn với thế giới

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi tạo tiền điện tử an toàn
Hướng dẫn trang web của bạn thành công


BBSCoin là một loại tiền điện tử được thiết kế để trao đổi tín dụng ảo. Cho dù đó là tiền ảo thu được trong các diễn đàn, điểm bạn thu thập được trên các trang web hoặc nghiệp do đồng nghiệp của bạn đưa ra. BBS coin cung cấp một cầu nối cho nó đến thế giới rộng lớn hơn.

BBS Coin hiện cũng có trên Mạng Tron dưới dạng BBS Token (BBST), sẽ là cầu nối mở giữa BBS Coin và mạng Tron và các mã thông báo có sẵn trong hệ thống của họ. Xin lưu ý rằng đây là một dịch vụ nền tảng mới của BBS Coin và đừng nhầm lẫn với một giao dịch hoán đổi hoàn toàn.

BBSCoin©2021 BBSCoin Foundation, Originally designed by Blackrock Digital LLC. Maintained by Alojaré